Privacybeleid

Couleur Locale Kids vindt het van groot belang dat alle persoonlijke informatie van de koper met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en veiligheid wordt behandeld. Couleur Locale Kids zal de persoonlijke informatie van de koper niet aan derden verstrekken, behalve wanneer de informatie nodig is voor de levering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling heeft Couleur Locale Kids de naam, het factuur- en afleveradres en de betalingsgegevens van de koper nodig om de levering te organiseren. De betalingsgegevens worden enkel en alleen gebruikt om het betalingsproces af te ronden. Bezoeken aan de website worden bijgehouden voor statistische doeleinden. Informatie over het aantal bezoekers en de bezoekersfrequentie op onze website wordt gebruikt voor intern onderzoeken en websiteverbetering. Deze algemene informatie is echter anoniem en kan niet herleiden tot de individuele websitebezoeker.

In dit privacybeleid wordt omschreven hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.

Identiteit van de verwerker van uw gegevens

Voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de gegevensbeheerder COULEUR LOCALE KIDS BV, een besloten vennootschap geregistreerd in België (handelsregister BE 0794.824.631) en met maatschappelijke zetel te Elsbroeken 30, 2320 Hoogstraten, België.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen

 • Naam
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres
 • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • Andere informatie die relevant is voor onderzoek en offertes

Doeleinden

Couleur Locale Kids verzamelt betreffende informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere dienstverlening te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden: 

 • om te reageren op uw (online) vragen over onze producten en/of diensten 
 • om u informatie te verstrekken over onze producten en/of diensten
 • om de door u bestelde producten te leveren
 • om klantenkaarten en/of cadeaubonnen aan te maken
 • om uw identiteit en financiële gegevens voor de betaling van onze producten en/of diensten te controleren
 • om onze dienstverlening en klantentevredenheid te verbeteren
 • om klachten over onze producten en/of diensten (zoals o.a. een fout of een afwijking in een product, een vertraging bij een levering) of klachten m.b.t. onze website te onderzoeken
 • om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen (zoals het opstellen van een factuur)

Hoe worden uw gegevens gedeeld?

Couleur Locale Kids kan uw persoonsgegevens delen met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen, zoals Facebook of andere sociale media, op voorwaarde dat u ons gevraagd hebt om verbinding te maken met uw account.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn IT diensten (zoals ontwikkeling van de website, hosting van webservers, data-analyse), betalingsdiensten, leveranciers, logistieke leveringsdiensten.  Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.  

In het geval dat de activiteiten van Couleur Locale Kids worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan ons privacybeleid.

Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.